2022-05-26     Eweliny, Jana, Pawła        
Strona główna -> STOWARZYSZENIA, ZESPOŁY -> CHÓR PARAFIALNY -> Chór w Mystkowie 15.08.14r.

 Historia parafii

Z początkiem powstawania nowych osad wiąże się powstanie parafii, a ta ściśle łączy się z procesem kolonizacji na prawie magdeburskim. Z chwilą zakładania wsi “na surowym korzeniu” lokator wydzielał z ogólnej liczby łanów nowej osady 1 lub 2 łany ziemi na uposażenie przyszłego kościoła parafialnego. Parafia Mystków powstała z fundacji królowej Jadwigi i Władysława Łokietka w latach 1320-1326. Takiż zapis zawiera Kronika Parafialna Liber Memorabilium Parochiae Mystkoviensis, w której na stronie czwartej czyta się: “założycielką kościoła w Mystkowie mogła być Królowa Jadwiga”
Dalszy zapis ze strony piątej mówi, iż  “Kościół ten Mystkowski nie ma oryginalnego założenia ani innych oryginalnych dokumentów. Nie wiadomo, kiedy zaginęły”.
Ks. Profesor Bolesław Kumor w „Archidiakonacie Sądeckim” potwierdza, że Parafia Mystków powstała z fundacji królowej Jadwigi i Władysława Łokietka, w latach 1320 – 1326. Pierwsza wzmianka jest z roku 1326. W roku 1577, jak podaje kronika, parafia przestała istnieć. W roku 1581 parafia już istnieje. Kronika z roku 1581 wymienia, ze do parafii w Mystkowie należą wioski: Mystków, Wola Mystkowska, Mszalnica, Cieniawa, Królowa Polska, Królowa Ruska. W roku 1728 do parafii w Mystkowie dochodzą wioski: Kunów, Kamionka Kameralna i Podlesie.
Tak więc parafia rozwijała się dosyć szybko. Dla pierwszej połowy XIV w. ludność parafii szacuje się na 390 osób. W 1728r. przystąpiło do komunii wielkanocnej 599 osób, zaś w 1793r. ok. 1200; parafia liczyła 1500 osób. Około 1580 roku uruchomiono szkołę parafialną.
Najstarszą budowlą okołokościelną, istniejącą do dzisiaj, jest kaplica cmentarna p.w. św. Izydora została zbudowana w 1790 roku, z fundacji Karola Brunickiego. Jesienią 2009 roku została odremontowana i odmalowana dzięki panu Stelmachowi z Cieniawy.
W 1813 roku ówczesny proboszcz parafii- Sebastian Skrudziński, przygotował nowy cmentarz (obecnie nosi on miano „starego cmentarza”). Został ogrodzony w 1844 roku przez ks. Jana Augustyniaka. W tym samym roku postawiono również kamienny krzyż cmentarny. Cmentarz został pobłogosławiony w 1845 roku przez księdza Wojciecha Komorka.
Co do zewnętrznego wyglądu kościoła to Rocznik Diecezji Tarnowskiej z r. 1972 na stronie 351 podaje, że   “Dawny kościół parafialny drewniany był pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa oraz św. Filipa i Jakuba Apostołów”
Był on murowany i stał na miejscu błotnistym, chociaż na wzgórzu.
Obecny kościółObecny kościół jest pod wezwaniem św. Filipa i Jakuba; patronem zaś drugorzędnym jest N.M.P. Niepokalanie Poczęta. Kościół zbudowany był w latach 1905-1910 wg projektu Edgara Kovatsa przez ówczesnego proboszcza księdza Jana Jarzębińskiego. Zbudowany jest z kamienia i cegły. Duży wkład w dzieło budowy mieli sami mieszkańcy Mystkowa. Większość materiału potrzebnego do budowy przywozili własnymi wozami zaprzęgniętymi w woły. Pan Antoni Radecki tak wspomina tamten okres:
 Mieszkańcy Cieniawy wycinali drzewa i przygotowywali kamienie z pobliskiej Rosochatki, zaś mieszkańcy Mszalnicy- ponieważ mieli najlepsze konie- przygotowany kamień przywozili na plac budowy. Mieszkańcy Królowej Polskiej mieli dostarczyć piasek z rzeki Królówka. Mieli go wypłukać i przewieźć do Mystkowa. W czasie budowy nabożeństwa były odprawiane w kaplicy cmentarnej.
Obraz Świętych Filipa i Jakuba Mł.Kościół jest neobarokowy, murowany z cegły i kamienia, kryty blachą. Jednonawowy na planie krzyża, z prezbiterium zamkniętym półkoliście i kaplicą, od frontu wieża. W wieży znajdują się trzy dzwony wykonane w Przemyślu w zakładzie Eugeniusza Felczyńskiego o tonażu 1200 kg, które poświęcił ks. Bp. Ordynariusz dr Jerzy Ablewicz w niedzielę różańcową 6 X 1968 r. Natomiast świątynię konsekrował Arcybiskup Leon Wałęga 13 VI 1924 r. Wnętrze kościoła pokryte jest sklepieniem kolebkowym. Polichromie wnętrza wykonał artysta malarz Zdzisław Pabisiak przy współpracy autorskiej inż. doc. Władysława Grabskiego i prof. Wiktora Zina z Krakowa. Przewodnia myśl tej polichromii to prawda wiary ze Składu Apostolskiego dziewiątego artykułu <<Wierzę w Świętych Obcowanie>>. Kościół Triumfujący, cierpiący i walczący miały być osnową polichromii. Ołtarz główny neogotycki po 1910 roku, wykonany w firmie Ferdynanda Stuflesera w St. Ulrich – Gröden w Tyrolu; w nim obraz M.B. Niepokalanie Poczętej – łaskami słynący, zwany też Matką Bożą Mystkowską, przeniesiony ze starego kościoła. Na zasuwie obraz św. Ap. Filipa i Jakuba. Ze starego kościoła zostały również przeniesione do nowego.
 
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Odwiedzin :
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach