2022-05-26     Eweliny, Jana, Pawła        
Strona główna -> STOWARZYSZENIA, ZESPOŁY -> CHÓR PARAFIALNY -> Chór w Ptaszkowej 15.08.14r.

HISTORIA 

Około 15 km na wschód od Nowego Sącza i 7 km na południowy zachód od Grybowa leży Ptaszkowa jedna z najstarszych miejscowości na tym terenie. Jej początki sięgają XV w. Przywilej lokacyjny dla Ptaszkowej wystawiła 3 lutego 1336 roku królowa Jadwiga, wdowa po Władysławie Łokietku. Z nieznanych przyczyn król Kazimierz Wielki wydał nowy akt lokacyjny 22 maja 1359 r. Królewski akt lokacyjny przewidywał m.in. budowę kościoła i uposażenie parafii. Źródła jednak nie mówią o lokalnej świątyni w 2.poł. XV i w XV wieku. W 1529 r. Ptaszkowa podlegała parafii grybowskiej. Dopiero w 1555 r. sołtys oraz mieszkańcy Ptaszkowej i Pławnej doprowadzili do wybudowania drewnianego kościoła. Zapewne uposażenie parafii dokonało się jeszcze przed tą datą, a prawdopodobne jest również istnienie we wsi starszej od kościoła kaplicy, bo w aktach wizytacyjnych z 1607 r. zanotowano, że w 1553 r. proboszczem ptaszkowskim był Andrzej z Mystkowa. O parafii ptaszkowskiej nie wspomniano jednak w aktach wizytacji z 1566 r., a dopiero w kolejnych aktach z 1596 r. pojawił się zapis o drewnianym kościele. Na początku XVII w. doszło do zatargu o administrację parafii pomiędzy mieszkańcami Ptaszkowej a plebanem grybowskim. W 1608 roku musiał interweniować biskup krakowski Piotr Tylicki. W i6i8 r.. świątynia była nadal filią kościoła grybowskiego. Ponownie erygowano parafię w Ptaszkowej w XVIII w. W 1776 roku budowla była w bardzo złym stanie. Przebudowa i gruntowna naprawa kościoła przeprowadzona została dopiero w latach 1880-1883. Wtedy poprawiono szalowanie ścian i przekształcono wieżę. Obecny wygląd kościoła ptaszkowskiego jest rezultatem zmian dokonanych w 1929 roku. W przebudowanym wnętrzu umieszczono organy wykonane przez Tomasza Falla, organomistrza szczyrzyckiego z przełomu XIX i XX wieku. 

Wewnątrz kościoła starsze jego części przykrywają stropy: prezbiterium - płaski, a nawę ze skośnymi zaskrzynieniami. W dodanej nawie poprzecznej (transepcie) zastosowano pozorne sklepienie kopulaste, wsparte na czterech parach słupów. 
W kruchcie od południa zwracają uwagę polichromie  na ścianach zachodniej i wschodniej oraz nad drzwiami wejściowymi, namalowane w 1776 r. Na północnej i południowej ścianie kruchty oraz na sklepieniu Józef Edward Dutkiewicz, zapewne w latach 1929-1932, zastąpił XVI-wieczne, bardzo źle zachowane malowidła, nowymi dekoracjami patronowymi. Jego dziełem z tego samego okresu jest także figuralna i ornamentalna polichromia wnętrza kościoła, utrzymana w duchu secesji. 
Architektoniczny ołtarz główny z 1864 r. utrzymany jest w tradycji późnobarokowej, ale wprowadzono do niego siedemnasto i osiemnastowieczne elementy. W centrum ołtarza słynący łaskami wizerunek Matki Boskiej Radosnej od 1734 r. zajmuje najważniejsze miejsce w świątyni i jest największym skarbem Ptaszkowej. Można go zasłonić wysuwanym obrazem Wszystkich Świętych. Dopełnieniem kompozycji są zwrócone w kierunku ołtarza figury świętych franciszkańskich, umieszczone na ścianach prezbiterium: z lewej św. Franciszek, z prawej św. Bonawentura (?). 
Dwa wczesnobarokowe ołtarze boczne z ok. połowy XVII w. uległy sporym przekształceniom. W prawym, w złocistej wnęce stoi figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem zwana Madonną ze słonecznikiem, rzeźba z ok. 1420 r. W lewym znajduje się wykonany w XX w. płaskorzeźbiony, złocisty obraz Serce Pana Jezusa, a w zwieńczeniu - obraz Veraicon z XVIII w. 
Obok figury Madonny ze słonecznikiem, najcenniejszym zabytkiem jest płaskorzeźba Wita Stwosza "Modlitwa w Ogrójcu" (ok. 1490). Do najstarszych elementów wyposażenia kościoła należy chrzcielnica z datą 1506. Cennymi rzeźbami są: krucyfiks na belce tęczowej (XVIII w.), krucyfiks na ścianie wschodniej transeptu (XVIII w.), rokokowy feretron umieszczony w wieży na ścianie południowej z figurą Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej (2.poł. XVIII w.). 
Wśród XVII-wiecznych obrazów na uwagę zasługuje przedstawienie Matki Boskiej w typie Tota Pulchra (Matka Boska Niepokalana otoczona symbolami Maryjnymi) oraz Przemienienie Pańskie na górze Tabor. Warto wymienić też obraz Odkupienie dusz czyśćcowych z 1776 r. i Koronację Matki Bożej, obraz z przełomu XVIII i XIX w. autorstwa M. Filipowicza. 
Rokokowa ambona, ławy i konfesjonały z 1777 r. są płaskorzeźbione i polichromowane. W okresie rokoka wprowadzono też snycerskie ornamenty ołtarzy bocznych. 
Zabytkowy, 450-letni drewniany kościół w Ptaszkowej jest pełen prawdziwych skarbów sztuki, a jego niepowtarzalne, "radosne" wnętrze na długo pozostaje w pamięci. 
 

 

Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Autor: J.K
Odwiedzin :
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach