2022-05-26     Eweliny, Jana, Pawła        
Strona główna -> KONTAKT -> Robocza 2

 Wizyta duszpasterska w domu - Koleda                   

Po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy.

Czym jest kolęda i jak ją rozumieć? Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Niektórzy sądzą, że najważniejszym elementem wizyty powinna być rozmowa księdza z przyjmującymi go parafianami. Innym wydaje się, że kolęda to jakaś kościelna wizytacja, kontrola. Tymczasem wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić. Dlatego, np. we Włoszech, to wydarzenie nazywane jest błogosławieniem domów i rodzin. Tam katolicy z radością oczekują wizyty swojego kapłana, aby wspólnie modlić się o Boże błogosławieństwo dla domu i dla rodziny w nowym roku. Dla nich to wielkie wydarzenie.

O chodzących po kolędzie księżach pisał już Mikołaj Rej. Wiadomo też, że wyraz „kolęda”, oznaczał pierwotnie pieśń noworoczną, śpiewaną podczas odwiedzania z tej okazji wiejskich gospodarzy. Zapewne Kościół zaadaptował te ludowe zwyczaje, łącząc je z błogosławieństwem domów. Niemiecka i polska tradycja każe z tej okazji pisać poświęconą kredą na drzwiach błogosławionych domów „C+M+B” i datę roczną. Owe trzy litery nie oznaczają, jak zwykło się uważać, tradycyjnych imion trzech króli, lecz są skrótem od łacińskiego Christus Mansionem Benedicat (lub polskiego: Chrystus Mieszkanie Błogosławi).

W Kościele wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna serdeczność i oczywiście wrażliwość religijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Czasem trzeba też upomnieć. Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim księdzem. Jednak nie zawsze jest okazja, aby się spotkać, porozmawiać. Praca, zajęcia domowe, wychowywanie dzieci. To wszystko sprawia, że nie zawsze znajdują na to czas. Wielu ludzi po prostu krępuje się „zawracać księdzu głowę swoimi sprawami”. Jest też wielu ludzi samotnych, chorych, dla których wizyta księdza jest wielkim wydarzeniem, czekają na nią cały rok. Przy okazji kolędy kapłan poznaje również warunki życia ludzi, za których jest odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia, ale również i radości. Taka wizyta jest okazją do tego, aby zachęcić do większej gorliwości, do większego zaangażowania się w życie parafii, a może do podjęcia konkretnych decyzji życiowych, do uregulowania sytuacji rodzinnej, małżeńskiej. Jest to więc wydarzenie ważne dla całej rodziny. Jedyne w roku.

Nie lekceważmy tego i jeżeli jest to możliwe, niech w czasie kolędy wszyscy domownicy będą obecni w domu. Jak się do tego spotkania przygotować? Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Myślę, że przygotowanie do kolędy może mieć podwójny charakter. Duchowy - przez udział w modlitwie. I zewnętrzny - stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo święte, przygotowana woda święcona.

Myślę, że każdy kto zrozumie istotę wizyty duszpasterskiej w swoim domu, będzie jej oczekiwał z radością i wykorzysta ten czas dla własnego dobra i dobra swojej rodziny. Oby spotkania kolędowe zacieśniały kontakty ludzi z duszpasterzami, i aby to przyczyniało się do naszego coraz większego zaangażowania w życie parafii.

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W PARAFII MARCINKOWICE

KOLEDA 2019/2020

 

Data

 

Godzina

 

Rejon

 

27 XII 19

piątek

8:30

Klęczany – Pierzmiączka, Przyczka i domy wzdłuż szosy

27 XII 19

piątek

8:30

Klęczany - Rola

27 XII 19

piątek

8:30

Klęczany - Zagórze

 

 

 

28 XII 19

sobota

8:30

Łężek do Państwa Jolanty i Stanisława Dziubanowskich

28 XII 19

sobota

8:30

Wężykówka

28 XII 19

sobota

8:30

Stawiska

 

 

 

29 XII 19

niedziela

13:00

Blok B i domy przy Zespole Szkół

29 XII 19

niedziela

13:00

Granica cz I od Państwa Szkarłatów do Państwa Kazałów 

29 XII 19

niedziela

14:00

Domy pod dębami

 

 

 

30 XII 19

poniedz.

8:30

Dżykowa

30 XII 19

poniedz.

8:30

Droga Kalwaryjska 

30 XII 19

poniedz.

8:30

Dział

 

 

 

02 I 2020

czwartek

8:30

Stacja i Grodzisko

02 I 2020

czwartek

8:30

Dąbrówki

02 I 2020

czwartek

8:30

Jurczakówka cz. I do Państwa Pasionków

 

 

 

 

 

 

03 I 2020

piątek

8:30

Domy nad stacją strona lewa

03 I 2020

piątek

8:30

Domy nad stacją strona prawa cz. I od Pani Gawlik

03 I 2020

piątek

8:30

Domy nad stacją strona prawa cz. II od Państwa Hasiorów

 

 

 

04 I 2020

sobota

8:30

Łazy od Państwa Domagałów

04 I 2020

sobota

8:30

Kolonia cz. II od Państwa Rozciechów do Państwa Kmiecików

04 I 2020

sobota

8:30

Kolonia cz. I od Państwa Nowaków do Państwa Wąsowiczów

 

 

 

05 I 2020

niedziela

13:00

Blok D

05 I 2020

niedziela

13:00

Domy nad kościołem od Państwa Olszaków

05 I 2020

niedziela

13:00

Rdziostów Centrum od Państwa Zyzaków do Państwa Dudów

 

 

 

06 I 2020

poniedz.

 

13:00

Brzeziny od Państwa Szkaradków do Państwa Mrozów

06 I 2020

poniedz.

13:00

Jurczakówka cz II

06 I 2020

poniedz.

13:00

Domy koło Kaplicy od Państwa Brdejów 

 

 

 

07 I 2020

wtorek

14:00

Granica cz. II

07 I 2020

wtorek

15:00

Blok C

 

 

 

08 I 2020

środa

13:00

Potoczkówka od Państwa Gabrysiów

08 I 2020

środa

14:00

Potoczkówka od Państwa Czarnotów

08 I 2020

środa

8:30

Kolonia cz. III od Państwa Uljaszów do Państwa Piszczków

 

 

 

09 I 2020

czwartek

13:00

Domy nad kościołem od Państwa Smajdorów

09 I 2020

czwartek

14:00

Marcinkowice Centrum

09 I 2020

czwartek

14:30

Domy od Państwa Peciaków

 

 

 

10 I 2020

piątek

12:30

Klęczany Półrolek od Państwa Kroków do Państwa Bajdów

10 I 2020

piątek

12:00

Równica i Zasmolnicze

 

 

 

11 I 2020

sobota

8:30

Rdziostów Centrum od Państwa Dziubanowskich do Państwa Konarów

 

 

 

       

 

 

Plan kolędy może ulec zmianie w przypadku nieprzewidzianych obowiązków duszpasterskich. O ewentualnych zmianach będziemy informować, podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.

Szczęść Boże!

 

 

Odwiedzin :
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach