2022-05-26     Eweliny, Jana, Pawła        

 OGNISKO MUZYCZNE

          Ognisko muzyczne ,, DO-RE-MI " działa przy Domu Parafialnym
w Marcinkowicach od 2005 roku kształcąc i rozwijając uzdolnienia muzyczne dzieci i młodzieży z terenu Parafii w Marcinkowicach i spoza niej. Jest kontynuacją ogniska muzycznego ,, AD-HOC" którego inicjatorami byli Państwo Marzena i Mariusz Pikułowie. Obecnie prowadzącym ognisko jest mgr Paweł Ferenc.  Przez cały okres działalności doczekało się wielu absolwentów . Część z nich podjęła dalszą naukę w państwowych szkołach muzycznych I i II stopnia. Ognisko organizuje koncerty swoich podopiecznych takie jak: ,,Koncert kolęd i pastorałek" , czy podsumowanie rocznej pracy. W ramach ogniska działają młodzieżowe zespoły muzyczne, które swoim śpiewem i grą na instrumentach przyczyniają się do upiększenia nabożeństw w Kościele Parafialnym .

         W bieżącym roku szkolnym zajęcia odbywają się w klasach gitary, skrzypiec i keyboardu. Na zajęciach umuzykalniających uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zasad muzyki , rozwijają wrażliwość muzyczną, poczucie rytmu i umiejętności wokalne. Wychowankowie ogniska tworzą również dwa zespoły: Wehikuł oraz młodszy zespół, który jeszcze nie doczekał się nazwy.

        Wszystkich zainteresowanych nauką w naszym ognisku proszę o kontakt osobisty w Domu Parafialnym jak również telefoniczny : 508133474 oraz e-mailowy: pawelferenc@autograf.pl .

          Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Odwiedzin :
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach