2022-05-26     Eweliny, Jana, Pawła        

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

 

Powołana jest w celu podejmowania wspólnej refleksji przez duchownych i świeckich dla pogłębiania i formowania życia wspólnoty wierzących tworzących parafię.
Podstawą prawną powstania DRP jest 536 paragraf Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz „Wytyczne w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich" wypracowane przez Komisję Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich.
Duszpasterska Rada Parafialna zajmuje się sprawami szeroko rozumianych zadań duszpasterskich parafii takich jak:

• Współpraca duchownych i świeckich
• Pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii
• Koordynacja działań apostolskich
• Wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej 
• Wyrażanie opinii w sprawach parafii
• Wskazywanie propozycji i wniosków dotyczących pracy parafialnej

Przewodniczącym Rady Parafialnej jest Tadeusz Lis

 

Skład Rady

 

Tadeusz Lis – przewodniczący

Maria Chmielowska

Małgorzata Mordarska – Duda

Łucja Wróbel – sekretarz

Dorota Czub

Henryk Jop

Józef Kądziołka

Jerzy Sikorski

Piotr Szczerba

Leszek Stopa

Jacek Popiół

Wiesław Wilczak

Wojciech Zaczyk

Sławomir Żuchowicz

 

 

 

 

Odwiedzin :
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach