2022-05-26     Eweliny, Jana, Pawła        

 KSIĘŻA MARCINKOWICKIEJ WSPÓLNOTY:


Ks. dr Tadeusz Olszański CM

ur. 2.02.1921 r. (Kraków), święcenia kapł. 1943 r., zmarł 19.10.1995 r. (Wadowice) na terenie obecnej parafii Marcinkowice duszpasterzował w latach okupacji, wystarał się o pozwolenie na celebrację niedzielnej Mszy św. w kaplicy dworskiej w Marcinkowicach

 
 
Ks. prałat Ludwik Siwadło

ur. 16.07.1907 r., święcenia kapł. w 1932 r., zmarł w Piwnicznej. W parafii w latach 1951 - 1952, pierwszy budowniczy kościoła parafialnego w Marcinkowicach

 
 
 
 
 
 
Ks. prałat Józef Góra

ur. 19.10.1918 r., święcenia kapł. 1944, w parafii od 1952 r.- do śmierci w 1993 r. PIERWSZY PROBOSZCZ w MARCINKOWICACH (1952 - 1993), budowniczy kościoła parafialnego 

 
 
 
 
Ks. mgr Józef Babicz
ur. 20.07.1948 r., święcenia kapł. 1975 r., w parafii od 23 sierpnia 1987 roku, OBECNY PROBOSZCZ od 17.12.1993 r. 25 lutego 2018r. został nominowany przez SĄDECZANINA Sądeczaninem roku 2017 za zasługi dla
 
 
 
 
 
WIKARIUSZAMI W MARCINKOWICACH BYLI i są nadal:

 
 
 
Ks. Włodzimierz Maziarka

ur. 19.09.1932 r., święcenia kapł. 1956 r., w parafii w latach 1966 - 1968
 
 
 
 
 
 
 
Ks. Adam Plichta   ur. 3.11.1937 r., święcenia kapł. 1961 r.,
w parafii w latach: 1968 - 1971

 
 
 
 
 
Ks. Jan Wójcik

ur. 5.08.1942 r., święcenia kapł. 1968 r., w parafii w latach: 1971 - 1974

 
 
 
 
 
Ks. Jan Plata

ur. 18.12.1948 r., święcenia kapł. 1972 r., w parafii w latach 1974 - 1978

 
 
Ks. Adam Sztaba

ur. 15.05.1947 r., święcenia kapł. 1972 r., w parafii w latach: 1978 - 1984

 
 
 
 
 
Ks. Tadeusz Barnowski

ur. 16.11.1956 r., święcenia kapł. 1981 r., w parafii w latach: 1984 - 1987

 
Ks. Józef Babicz

ur. 20.07.1948 r., święcenia kapł. 1975 r., w parafii od 23 sierpnia 1987 roku, obecny proboszcz

 
 
 
Ks. Stanisław Łaś

ur. 12.01.1964 r., święcenia kapł. 1989 r., w parafii w latach: 1989 - 1991

 
 
Ks. Antoni Zoń

ur. 8.02.1954 r., święcenia kapł. 1979 r., w parafii w latach 1991 - 1995

 
 
 
 
 
Ks. Stanisław Boroń

ur. 24.05.1955 r., święcenia kapł. 1980 r., w parafii w latach 1995 - 1996Ks. Marcin Mikulski
ur. 4.06.1971, święcenia kapł. 1996 r., w parafii w latach 1996 - 1999


  

 

Ks. Sławomir Sosnowski
ur. 23.06.1975r.,święcenia kapł. 2001r.
w parafii 2001 - 2004r.

członek Uni Kapłanów Chrystusa Sługi Ruchu «Światło - Życie»
 
 
 
 
 
 

Ks. Paweł Bartula
ur. 19.03.1967r., święcenia kapłańskie 1993r.,w parafii 2003 - 2008r.

 

 
 
 
Ks. mgr Sławomir Głodzik

ur. 26.09.1973r., święcenia kapłańskie 2001r., w parafii2004 - 2010r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks. Andrzej Kmiecik
ur. 06.11.1980r. święcenia kapłańskie 2006r w parafii od 2008 r. do 08.2017r.

 

 
 
 
 
 
Ks. Tomasz Kupiec
 
ur.06.11.1985r.,święcenia kapłańskie2010r.,w parafii 2010-2013r.
 
 
 
Ks. Krzysztof Mirek
ur. 22.05.1972r., święcenia kapłańskie 1998r. w parafii od 2013 do nadal
 
 
 
 

 W miejsce ks. Andrzeja ks. Biskup delegował do naszej parafii ks. Sebastiana Musiała, który przychodzi do nas z parafii Łukowica w siódmym roku kapłaństwa. Ks. Sebastian obecnie doktoryzuje się  z literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, pochodzi ze Straszęcina k. Dębcy. Serdecznie witamy ks. Sebastiana i jednocześnie zawierzamy jego pracę duszpasterską w tutejszej parafii opiece naszej Patronki Maryi – Jej Niepokalanemu Sercu./z ogłoszeń parafialnych/

 ks. mgr. Sebastian Musiał - wikariusz

od 26.08.2017r.

data święcenia 2010-05-29

 
 
 
Z TERENU PARAFII MARCINKOWICE POCHODZĄ:

Ks. Stanisław Nowak

ur. 1909 r., święcenia kapł. 1938 r., zmarł w 2001 r. 
Ks. Zbigniew Smajdor

ur. 1955 r. święcenia kapł. 1980 r.Ks. Tadeusz Świderski

ur. 1957 r., święcenia kapł. 1982 r                                                          
    Ks. Janusz Garbacz SDB

krótka biografia:

 • urodzony 11 maja 1960 r, w Nowym Sączu
 • 1983 -1984 - Nowicjat w Kopcu koło Częstochowy
 • 1984 -1985 - studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie
 • 1985 – 1986 – asystencja w Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu
 • 1986 – 1990 – studia teologiczne w Wyższym Semionarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie
 • 12.06.1990 – święcenia kapłańskie
 • 1990 - 1991 – duszpasterz i katecheta w parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie na Dębnikach
 • 1991 – 1995 – sektetarz inspektorialny
 • 1995  - 1997 – duszpasterz i katecheta w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie
 • 1997 – 2002 – wikariusz parafialny i katecheta w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skawie
 • 2002 – 2008 – dyrektor wspólnoty i proboszcz parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skawie
 • 2008 – 2012 – proboszcz parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie
 • od sierpnia 2012 r – duszpasterz i katecheta w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kielcach – Niewachlowie 

Ks. mgr Krzysztof Romański
ur. 1980 r., święcenia kapłańskie 2007r. 
 O. Gabriel Szewczyk werbista
ur.1980r.,święcenia kapłańskie 2012r.

 

 s. Weronika . Anna Jurczak

 

 

REZYDENCI  PARAFII MARCINKOWICE :

 ks. śp. Józef Dominki - rezydet

 Ks. Józef Dominik urodził się 15 stycznia 1943 roku w Nowym Sączu. Pochodził z parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Egzamin dojrzałości złożył w 1969 roku, w Nowym Sączu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 01 czerwca 1975 roku. Jako wikariusz pracował w
parafiach: Wojakowa, Tylmanowa, Bobowa, Cikowice, Gumniska i Jastrzębia. W latach 1994 – 1996 był rezydentem w parafii Berest, a w latach 1996 – 2016 rezydentem w parafii Marcinkowice. Od kwietnia do sierpnia 2005 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie. W 2016 roku ponownie zamieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie.

Zmarł 9 listopada 2016r.

 

Odwiedzin :
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach