2020-08-15     Marii, napoleona, Stelii     "Wiem tylko, że życia nie można zrozumieć bez miłosiernej wyrozumiałości, nie można go bez niej przeżyć." - Oscar Wilde    
Strona główna -> W OBIEKTYWIE MIESZKAŃCÓW -> Sanktuarium Matki Boskiej Litmanowskiej

 Sanktuarium Matki Boskiej Litmanowskiej – greckokatolickie sanktuarium maryjne w miejscowości Litmanowa na Słowacji. Dzięki temu sanktuarium niewielka Litmanowa stała się jedną z najliczniej odwiedzanych miejscowości w północnej Słowacji[1].

Historia objawień

Na polanie Zvir na południowo-wschodnim grzbiecie Elias Sanktuarium Matki Boskiej Litmanowskiejgreckokatolickie sanktuarium maryjne w miejscowości Litmanowa na Słowacji. Dzięki temu sanktuarium niewielka Litmanowa stała się jedną z najliczniej odwiedzanych miejscowości w północnej Słowacji[1].

Historia objawień

Na polanie Zvir na południowo-wschodnim grzbiecie Eliaszówki 5 sierpnia 1990 roku podobno w szałasie pasterskim objawiła się dwom dziewczynkom Matka Boska[2]. Była to 12-letnia Ivetka Korcakova i 13-letnia Katka Ceselkova. Gdy wystraszone burzą schroniły się do szałasu i żarliwie modliły, na ławeczce obok nich usiadła Matka Boska i zaczęła z nimi rozmawiać. Potem objawiała się im jeszcze przez 5 lat w niedzielę po pierwszym piątku miesiąca. Początkowo dziewczynki widziały i słyszały co do nich mówi, potem już tylko ją widziały. Wiadomość o tych objawieniach szybko rozeszła się po Słowacji i na polanę Zvír w czasie, gdy dziewczyny miały objawienia zaczęli przybywać ludzie. Rozpoznawali, że dziewczyny mają objawienia po tym, że wyłączały się wówczas.

Objawienia obydwu dziewczyn nie były jednakowe. Katka tylko odczuwała obecność Matki Boskiej, Iwetka natomiast mogła rozmawiać z nią. Vito Janeček nakręcił o niej dokumentalny film pt. "Nawiedzenie" ("Ivetka a hora"). Różnie potoczyły się losy obydwu dziewczyn. Katka wyszła później za mąż, Ivetka natomiast za namową duchownych wstąpiła do klasztoru. Okazał się on jednak dla niej zbyt ciężkim przeżyciem, które doprowadziło ją niemal do samobójstwa. Po 9 latach, tuż przed złożeniem ślubów zakonnych opuściła klasztor i po jakimś czasie wyszła za mąż. Do polany tej prowadzi pątniczy szlak z Mniszka nad Popradem.

5 sierpnia 1990 roku podobno w szałasie pasterskim objawiła się dwom dziewczynkom Matka Boska[. Była to 12-letnia Ivetka Korcakova i 13-letnia Katka Ceselkova. Gdy wystraszone burzą schroniły się do szałasu i żarliwie modliły, na ławeczce obok nich usiadła Matka Boska i zaczęła z nimi rozmawiać. Potem objawiała się im jeszcze przez 5 lat w niedzielę po pierwszym piątku miesiąca. Początkowo dziewczynki widziały i słyszały co do nich mówi, potem już tylko ją widziały. Wiadomość o tych objawieniach szybko rozeszła się po Słowacji i na polanę Zvír w czasie, gdy dziewczyny miały objawienia zaczęli przybywać ludzie. Rozpoznawali, że dziewczyny mają objawienia po tym, że wyłączały się wówczas[.

Objawienia obydwu dziewczyn nie były jednakowe. Katka tylko odczuwała obecność Matki Boskiej, Iwetka natomiast mogła rozmawiać z nią. Vito Janeček nakręcił o niej dokumentalny film pt. "Nawiedzenie" ("Ivetka a hora"). Różnie potoczyły się losy obydwu dziewczyn. Katka wyszła później za mąż, Ivetka natomiast za namową duchownych wstąpiła do klasztoru. Okazał się on jednak dla niej zbyt ciężkim przeżyciem, które doprowadziło ją niemal do samobójstwa. Po 9 latach, tuż przed złożeniem ślubów zakonnych opuściła klasztor i po jakimś czasie wyszła za mąż. Do polany tej prowadzi pątniczy szlak z Mniszka nad Popradem.

 

Strony: 12
Strony: 12
Odwiedzin :
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach