2019-04-26     Marii, Marzeny, Ryszarda        
Strona główna -> KONTAKT -> Triduum Paschalne

TRIDUUM PASCHALNE. to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu liturgicznym. Wierni na całym świecie podczas Triduum Paschalnego przeżywają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czym jest TRIDUUM PASCHALNE i jaki jest jego przebieg?

TRIDUUM PASCHALNE. CO TO JEST TRIDUUM PASCHALNE? Łacińskie słowo triduum oznacza dokładnie "trzy dni". Możemy więc rozumieć triduum również jako trzy fazy odkupienia: ostatnia wieczerza, śmierć Chrystusa na krzyżu oraz złożenie w grobie i cud zmartwychwstania. W te dni poprzedzające Wielkanoc wierni na całym świecie w skupieniu i modlitwie przygotowują się na śmierć Jezusa Chrystusa, a następnie cud Zmartwychwstania Pańskiego.
Katolicy do Wielkanocy przygotowują się uczęszczając m.in. do spowiedzi. Księża podkreślają jak ważne jest uspokojenie i oczyszczenie duszy. TRIDUUM PASCHALNE PRZEBIEG. WIELKI CZWARTEK Obchody rozpoczynają się wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki Czwartek, a kończą - nabożeństwem nieszporów w Niedzielę Wielkanocną. W Wielki Czwartek w kościołach odbywa się obrzęd obmywania nóg, symbolizujący pokorę, jaką powinni się odznaczać uczniowie Chrystusa.

 

 

TRIDUUM PASCHALNE – PROGRAM.

 

T R I D U U M    S A C R U M

 

 

W I E L K I   C Z W A R T E K

*godz. 18:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej

*godz. 19:30- 20:30 – Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy prowadzona przez Caritas i młodzież

 

W I E L K I   P I Ą T E K

*godz. 7:00-15:00 – Adoracja prywatna Pana Jezusa w ciemnicy

*godz. 15:00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

*godz. 15:30-18:00 – Adoracja prywatna Pana Jezusa w ciemnicy

*godz. 18:00 – Liturgia Wielkiego Piątku

*godz. 19:30 – Nabożeństwo Gorzkich Żali (3 części)

*godz. 20:00-21:00 – Czuwanie: Klęczany, Drzykowa, Dzioł

*godz. 21:00-22:00 – Czuwanie: Dąbrówki, Rdziostów, Łążek

*godz. 22:00-23:00 – Czuwanie: Łazy, Zasmolnicze, Stawiska, domy przy kaplicy, Kolonia, bloki

                                    technikum

*godz. 23:00-24:00 – Marcinkowice -Centrum, domy nad stacja kolejową, domy obok i nad kościołem

                                    lewa i prawa strona

 

W I E L K A   S O B O T A

*godz. 7:00-20:00 – Adoracja prywatna Pana Jezusa w grobie

*godz. 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 – Święcenie pokarmów w kościele parafialnym

*godz. 11:00 – Święcenie pokarmów przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie

*godz. 20:00 – Liturgia Wielkiej Soboty

 

W I E L K A   N I E D Z I E L A

*godz. 6:30 – Rezurekcja

*Pozostałe Msze św. o godz. 10:00, 11:30, 16:00/  Nie ma Mszy św. o godz. 8:30

 

P O N I E D Z I A Ł E K   W I E L K A N O C N Y

*Msze św. o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 /  Nie ma Mszy św. o godz. 16:00.

Odwiedzin :
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach