2020-04-05     Ireny, Kleofasa, Wincentego     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy". Hipokrates    

Imieniny ks. Sebastiana

Z okazji imienin życzymy Tobie, Wielebny Księże,
byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem.
Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją.
Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi,
a Twoje serce niech przepełnia miłość,
którą podzielisz się z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech,
nie zatracaj nigdy poczucia humoru.
Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi,
a On pokaże Tobie Prawdę
i obdarzy Cię swoim błogosławieństwem.
życzą parafianie Parafii NSNMP

Marcinkowice

Wyswietlen: 37678
Odwiedzin :
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach