2019-03-23     Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse    

Przemek Lis alumn IV roku w dniu 19 marca 2018r.przyjął posługę akolitatu.


W tarnowskim seminarium w dniu 19 marca 22 alumnów IV roku przyjęło posługę akolitatu.

Na drodze do kapłaństwa jest kilka wydarzeń, które są kamieniami milowymi. Pierwszym jest wstąpienie do seminarium. Drugim obłóczyny, czyli przyjęcie stroju duchownego na III roku. Trzecim lektorat, także na III roku, a czwartym akolitat na roku IV. Alumni roku V natomiast mają tzw. kandydaturę. Potem są święcenia diakonatu i prezbiteratu. Obrzęd kandydatury odbył się 18 marca. Dzień później bp Leszek Leszkiewicz przewodniczył obrzędowi przyjęcia posług.

W homilii bp Leszek Leszkiewicz przypomniał słowa papieża Franciszka, które przekazał kapłanom i seminarzystom w Rzymie pytającym go o duchowość księdza diecezjalnego. Papież Franciszek mówił, że charyzmat ten polega na diecezjalności. Chodzi po pierwsze o troskę o więzi z biskupem miejsca. Druga rzecz to pielęgnowanie więzi między braćmi w kapłaństwie. – Tu musimy popracować nad tym, żebyśmy naprawdę szanowali się nawzajem – mówił bp Leszkiewicz. Trzecia rzecz to pielęgnowanie relacji z ludem Bożym. – Trzeba kochać ludzi, do których zostaniecie posłani. Miejcie kiedy przyjdzie czas waszej posługi dużo zainteresowania, czym żyją ludzie, miejcie delikatność, żeby ich nie ranić, nawet jeśli trzeba powiedzieć gorzką prawdę – apelował do seminarzystów bp Leszkiewicz.

akolita

(gr akolithos towarzysz, sługa) mężczyzna pomagający kapłanowi w sprawowaniu Eucharystii. Na mocy urzędu akolitatu (drugiego po lektoracie niższego święcenia) może rozdzielać komunię św. oraz wystawiać Najświętszy Sakrament.

Od wczesnego średniowiecza niektóre funkcje akolitów, głównie dotyczące bezpośredniego kontaktu z Eucharystią zaczęli przejmować duchowni wyższych święceń, a inne - ludzie świeccy: zakrystianie i ministranci (przygotowanie ołtarza do mszy, podawanie wina i chleba). Stopniowo akoliat stał się stopniem do sakramentu kapłaństwa.

 

 

 

 

 

Wyswietlen: 28352
Odwiedzin :
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach